Gündem

Şirket haberleri

Hun Yenilenebilir Enerji’ nin 130.000.000 adet payının pay başına 1,82 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

DAP Gayrimenkul’ ün 30.020.000 adet payının pay başına 18,50 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

ADESE – Şirket ile Aydın Yatırım Grup arasında %50 paylaşım esasına göre yapımı sürdürülmekte olan ve şirketin 17 adet bağımsız bölümüne sahip olduğu Aydın Sanayi ve Ticaret Merkezi Projesinde yer alan 1 blok ve 1 bağımsız bölüme ilişkin olarak satış vaadi sözleşmesi düzenlendiği açıklandı.

AKGRT – Ocak ayında prim üretimi %70 artışla 980,3 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.

AGHOL – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ATAGY – Çanakkale’deki 123 m 2 ’lik taşınmazın TAB Gıda’ya kiraya verildiği açıklandı.

AYGAZ – Şirketin %50 pay sahibi olduğu Bangladeş’teki iş ortaklığı United LPG’nin sermayesinin 1,1 milyar BDT’den(12 milyon dolar) 2,1 milyar BDT’ye yükseltilmesine ve şirketin payı kadar sermaye artırımına iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.

BALAT – Şirket ile şirketin ortağı konumunda bulunan Anadolu Girişimleri arasında 3,5 milyon TL tutarda Finansman Temini Anlaşması imzalandığı açıklandı.

CIMSA – 1 milyar TL’ye borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

DESA – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

DITAS – Şirketin iştiraki Profil Sanayi’nin sermayesinin 11,2 milyon TL’den 62,2 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

GARFA – 97 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HALKB – 91 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

HDFGS – RNPOL’a girişim yatırımı yapılmasına ve  Fatih Mehmet Akbeyaz’dan 750.000 adet ve Akgül Akbeyaz’dan 250.000 adet olmak üzere toplam 1.000.000 adet payın 12 milyon TL bedelle satın alınması işleminin tamamlandığı açıklandı.

HURGZ – Demirören Medya  tarafından HURGZ paylarında 7,4011 TL’den yapılan pay alım teklifi tamamlanırken, toplamda 291 yatırımcıdan 12.017.987 adet pay 88,9 milyon TL karşılığında satın alındı.

INVEO – Şirketin %5,50 oranında ortağı Detay Danışmanlık Bilgisayar’ın halka açılmak amacıyla esas sözleşmesinin tadili kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

INFO – 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

INVEO – 10 TL sermayeli kripto varlık şirketinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

INVEO & GEDIK – INVEO’nun %85, GEDIK’in %15 iştirak edeceği 65 milyon TL sermayeli Inveo

GSYO unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

PNLSN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

PGSUS – Şirket tarafından 2012 Airbus Siparişi kapsamında Şubat – Aralık 2022 döneminde teslime konu 20 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiği açıklandı.

SONME – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

TAVHL – Şirketin Ocak ayında işlettiği havalimanlarındaki yolcu sayıları 2021 yılına göre iç hatlarda %67, dış hatlarda %230,56, toplamda ise %94 artış gösterdi.

THYAO – Ocak ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %39,2 azalışla 1,56 milyona ve yolcu doluluk oranı 7,9 puan azalışla %79,3’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %24,8 azalışla 2,33 milyona, yolcu doluluk oranı 13,9 puan azalışla %64,4’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %31,3 azalışla 3,90 milyona ve yolcu doluluk oranı da 13,5 puan azalışla %65,9’a geriledi.

TSKB – Bankanın Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ile 220 milyon dolar tutarında JBIC Yeşil Kredisi 2 kredi sözleşmesini imzaladığı açıklandı.

TKNSA – 3. kişi satıcıların TKNSA müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak pazaryeri projesinin faaliyete geçtiği açıklandı.

VAKBN – 84 gün vadeli 80,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

YAPRK – Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Kapsamında Makine-Ekipman Modernizasyonu Yatırım Projesi kapsamında Bakanlığa hibe başvurusu yapıldığı, hibe başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda yatırım bedeli 2,3 milyon TL olan projenin %50’sinin hibe olacağı açıklandı.

YKSLN – 1.000 dolar sermayeli ABD’nin İllinois  Rising Steel unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

ARCLK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 pay 54,05 – 54,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ARDYZ – İstanbul Portföy tarafından 1.458.566 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,28’e geriledi.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,64 – 6,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVOD – Şirket sermayesinin 90 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 180 milyon TL nakden artışla 270 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvur SPK tarafından onaylandı.

DERIM – Şirket sermayesinin 27 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 27 milyon TL nakden artışla 54 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 31.176 adet pay 14 – 15 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

EKIZ – Tahsisli sermaye artırımının pay başına 7,12 TL fiyattan toptan alış satış işlemleri gerçekleştirilerek sermaye artırımı tamamlandı.

HALKB – Banka sermayesinin 2,4 milyar TL’den %541,68 oranında tahsisli olarak 13,4 milyar TL artışla 15,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. (Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış)

IZTAR – Şirket sermayesinin 14,8 milyon TL’den %101,39 oranında tahsisli olarak 15 milyon TL artışla 29 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SOKM – Şirket sermayesinin 611,9 milyon TL’den Geri Alınan Paylar Tebliği’ne göre fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine istinaden 593,3 milyon TL’ye düşürülmesine karar verildiği açıklandı.

VAKBN – Banka sermayesinin 3,9 milyar TL’den %343,10 oranında tahsisli olarak 13,4 milyar TL artışla 17,3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. (Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış)

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı