japonya-eski-basbakani-sinzo-abe-vuruldu-LbLynXqO.jpg