Kasko Sigortası

Araç / Otomobil Kasko Sigortası Nedir?

Kasko sigortası 1 yıllık bir süreyi kapsar, sigortalının karşılaşabileceği her türlü riske karşı sigortalıyı güvence altına alan sigorta türüdür. Kasko sigortası, trafik sigortası gibi karşı tarafın değil sigortalı aracın hasarını karşılar. Poliçenizdeki maddelere göre bir kısmını veya tamamını karşılamaktadır.

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Bu nedenler trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korurken, kasko sigortası aracınızı ve bütçenizi güvence altına alır. Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmazsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.